Slo-Bel

Slo-Bel

Članstvo

V društvo se lahko včlani vsaka Slovenka in Slovenec, ki uživa v Belgiji, tako da izpolni spodnji prijavni obrazec.

Z izpolnitvijo prijavnega obrazca, kandidat/ka izjavlja da:

• se včlanjuje v Društvo Slovencev v Belgiji, Slo-Bel, in potrjuje da so navedeni podatki točni.
• se v skladu s statutom Društva obvezuje plačevati letno članarino, kot jo določi občni zbor društva*.
• da se seznanja s pravicami in dolžnostmi člana, kot je to navedeno v statutu.
• dovoljuje, da v skladu s splošno EU Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, Društvo Slovencev v Belgiji, Slo-Bel, hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, podjetje/organizacija, email) za potrebe opravljanja svoje dejavnosti.


Slovensko društvo v Belgiji se obvezuje, da osebnih podatkov članov ne bo posredovalo nepooblaščenim osebam ali pravnim subjektom. Član lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov in izstop iz društva.

*Do nadaljnjega se članarine ne pobira, vendar smo hvaležni za morebitne donacije na TR društva: 
Osnovni podatki: Slovensko društvo v Belgiji
Weikantlaan, BE -1850 Grimbergen
Banka: Crelan
Transakcijski račun: BE93 1030 7509 7367
Članstvo form