Slo-Bel

Slo-Bel
Slo-Bel naslovna fotografija Bled

Kako obnoviti začasni naslov v tujini

24. septembra, 2020

Zaradi novega Zakona o prijavi prebivališča, ki se uporablja od 13.8.2017, je bilo avtomatično večina začasnih naslovov prijavljenih le do 13.8.2020, sedaj pa jih je potrebno obnoviti.

Prijava stalnega in začasnega naslova v tujini je mogoča:

  1. na Upravni enoti v RS,
  2. preko portala e-uprava, z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje,
  3. na veleposlaništvu Republike Slovenije.

Definicija začasnega naslova je podana v 7. točki 2. člena ZPPreb-1: Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini. Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova. Začasni naslov v tujini se lahko prijavi za čas do 4 leta.
V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem. Prijavna obveznost: začasni naslov mora prijaviti državljan, če se začasno naseli v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasno naslov. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Prav tako mora posameznik pristojnemu organu prijaviti spremembo začasnega naslova v tujini (zaradi selitve ali zaradi spremembe administrativne narave, kot je npr. sprememba naziva ulice) v 15 dneh od spremembe. Storitev je na veleposlaništvu prosta konzularne takse.
Vir: Zakon o prijavi prebivališča (v nadaljevanju: ZPPreb-1), Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 38/17) in Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16).

V primeru, da boste postopek urejali preko veleposlaništva RS v Bruslju:
1. Potrebno je izpolniti in podpisati priloženi obrazec. (1 oseba = 1 naslov)
Z vašim podpisom jamčite, da so podatki na obrazcu pravilni (mdr. torej tudi pravilnost naslova na način, da bo pošta na navedeni naslov prišla).
(V primeru, da se naslove v tujini ureja za mladoletne otroke je obrazec v priponki (potreben je podpis obeh staršev oz. kot je navedeno v obrazcu).

5. odstavek 5. člena ZPPreb-1 določa, kdaj soglasje drugega starša ni potrebo in sicer:
- če otroka prijavlja na naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;
- če se prijava izvaja za otroka tujca;
- če otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;
- če je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
- če prebivališče drugega starša ni znano;
- če je drugemu staršu odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;
- če je drug starš zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

2. Oddaja obrazca:
2.1. Obrazec oddate osebno na veleposlaništvu v času uradnih ur (predhodna najava za termin)
ali
2.2. Obrazec lahko skenirate (dobra kvaliteta skena) in zraven priložite kopijo osebnega dokumenta, iz katere je razviden vaš podpis, ter vse posredujete na el. naslov: sloembassy.brussels@gov.si.

V primeru, da potrebujete potrdilo o spremembi/obnovi naslova (le-ta je ob spremembi oz. obnovi takse prost), se je potrebno zglasiti na veleposlaništvu osebno.

Na veleposlaništvu so vam na voljo za vsa dodatna pojasnila//

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bruslju, http:// www.bruselj.veleposlanistvo.si

Boulevard du Régent 45-46/Regentlaan 45-46 1000 Bruxelles/Brussel Belgique/België
T: +32 2 213 63 37

Obrazec Stalni ali začasni naslov v tujini

Obrazec Stalni ali začasni naslov v tujini mladoletni

Gremo v gledališče - Vstopnico so na voljo!
Ne zamudite, petek 31. maja ob 19.30 uri, komedija Mali otroci, veliki problemi! Vstopnice za gledališko komedijo "Mali otroci, v...
Preberi več
Za brezplačen in dostopen splav vseh Evropejk
Podpiraš varen in dostopen splav v Evropi«? Če da, lahko svoj glas oddaš v nedeljo, 26. maja, od 10 do 19 ure v parku pri Mero...
Preberi več
Kolesarski izlet prestavljen iz 18.5. na 14.9.
Srečanje Slovencev v BENELUXu v soboto, 18. maja prestavljeno na 14.9....
Preberi več
Še par dni nas loči do kolesarskega izleta
Srečanje Slovencev v BENELUXu v soboto, 18. maja ob 14.00 uri - V PRIMERU SLABEGA VREMENA DOGODEK ODPADE...
Preberi več
Vse objave